موتور گيربکس آسانسور چیست؟

در شروع بهتر است توضيح دهيم که کيربگس آسانسور چيست و چرا ما به کيربگس نياز داريم. گيربکس چيست؟: گيربکس ماشيني است که براي انتقال توان مکانيکي از يک منبع توليد توان به يک مصرف کننده و هچنين برآورده ساختن گشتاور و سرعت دوراني مورد نياز مصرف کننده به کار مي رود. موتور گيربکس آسانسور در واقع يک واسطه بين منبع توان و مصرف کننده توان مي باشد که بين منبع توان و مصرف کننده توان يک انعطاف پذيري بر قرار ميکند.

به دليل هماهنگ بودن گشتاور و سرعت دوراني منبع توليد توان با مصرف کننده نياز به ماشيني که بتواند اين هماهنگي را به صورت يک واسطه برقرار کند امري ضروري به نظر مي رسد دستگاهي که اين خواسته را ميتواند تامين کند موتور گيربکس نام دارد. مي توان گفت که قلب و مرکز اصلي يک آسانسور، موتور گيربکس است . موتور گيربکس قدیمی تر است و دارای هزینه کمتری نیز به نسبت موتورهای گیرلس می باشد. موتور گيربکس بدلیل وجود گیربکس انرژی و برق بیشتری برای هر بار شروع حرکت خود در هر لحظه احتیاج دارد و همچنین راندمان یا بازده کاری آن پائین است.

همچنین در موتور گيربکس نوع ترمز موتور از نوع ترمز دیسکی می باشد بنابراین اصطهلاک لنت ترمز در موتور گيربکس آسانسور بالاتر است و لنت ترمز باید در هر سرویسکاری آسانسور طبق چک لیست سرویسکاری آسانسور چک شود. به طور کلي وظيفه موتور گيربکس ، تبديل سرعت بالا که توسط موتور ب شافت ورودي اعمال شده و به سرعت پايين که از شافت خروجي به فلکه گيربکس منتقل مي شود، مي باشد. بطوريکه يک گيربکس مناسب مي تواند اتاق آسانسور را از طريق سيم بکسل ها، با سرعت مشخصي به حرکت درآورد. البته شافت ورودي در گيربکس قادر است توسط موتور در جهت حرکت عقربه هاي ساعت و يا خلاف آن بچرخد که باعث به حرکت در آمدن اتاق آسانسور توسط سيم بکسل به سمت بالا يا پايين شود .