کابين MDF آسانسور
اکتبر 19, 2019
درب لولایی آسانسور
اکتبر 19, 2019

کابين استيل آسانسور

در کابین استیل آسانسور دیواره‌ها تمام نوار ها تمام ورق هایی که استفاده شده در کابین از جنس استیل می باشد و تماماً با سقف و زوار ها برابر است در کابین استیل آسانسور معمولا از کفپوش سنگ استفاده می شود .

انتخاب جنس کابین آسانسور به نوع آسانسور، ظرفیت آسانسور و وزن مجاز کابین آسانسور، قدرت موتور آسانسور، منطقه، روکار بودن یا نبودن آسانسور، در معرض نور خورشیدن بودن و… بستگی دارد.

به‌طور مثال، وقتی نور خورشید به کابین آسانسور تابیده می‌شود، به دلیل انعکاس نور نباید از کابين استیل آسانسور استفاده شود .وقتی آسانسور باربری است، بهتر است ، کابین آسانسور استیل کار نشود، چون آسانسور سنگین می‌شود. در مناطق شمالی، بیشتر از استیل نگیر استفاده می‌شود.