تفاوت آسانسور بیمارستانی با دیگر آسانسور ها

از آسانسور بیمارستانی در مراکز درمانی و مراکز نگهداری از سالمندان و معلولین استفاده می‌گردد. ابعاد کابین آسانسور بیمارستانی با توجه به نیاز طراحی شده و معمولا در طراحی آن‌ها استانداردهای لازم جهت محیط های بیمارستانی (از لحاظ بهداشتی و کاربری) لحاظ می‌گردد. آسانسورها در بیمارستان های مرتفع از ابزار حیاتی در جریان جابه جایی مناسب عمومی هستند و باید به طور مناسبی انتخاب و در محل صحیحی مستقر شوند. آسانسورهای بیمارستانی بجزء جابه جایی مناسب مسافرین باید بتوانند در ساختمان تخت بیمار را از طبقه ای به طبقه ای دیگر جابه جا کنند. یک طراح آسانسور و کارشناس ترافیک آسانسور باید از نحوه و طرز کار یک بیمارستان و همچنین حرکت و ارتباط بخش های آن با یکدیگر اطلاع کافی داشته باشد.

آسانسور بیمارستانی

تعداد کارمندان و کارکنان هر سیکل کاری در شبانه روز، عبادت کنندگان را در محاسبات مورد دقت قرار دهد و نیز موقعیت بخش ها، درمانگاها را کاملا در طرح ببيند. از دیگر مواردی که باید مد نظر قرار داد نحوه توزیع غذا، تخلیه مواد زاید، انتقال لباس های چرک و تمیز، خروج و ورود بیماران اورژانسی و حتی بارگیری وسایل به داخل بیمارستان می باشد، زیرا جدا کردن آسانسور های تخت بیماربر از عبادت کنندگان و کارمندان مهم بوده و لذا از احتمال انتقال امراض واگیردار به بیماران و یا بالعکس جلوگیری به عمل می آید.

در قوانین جدید هر نوع ساختمانی که احتمال دارد افراد معلول با صندلی چرخدار عبور و مرور نمائید بایستی به آسانسور تخت بر مجهز گردند.

آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی آسانسور های بیمار بر و بیمارستان با توجه به نوع کاربری خاصی که دارند و از آنها جهت جابه جایی تخت های بیمارستانی استفاده میشود که ابعاد آنها بزرگ است باید همه ازنظر ابعاد کابین و هم ازنظر سیستم های موتورخانه ای دارای استانداردهای مخصوص باشند. آسانسور بیمارستانی باید از نظر ابعاد کابین این ظرفیت را داشته باشد که حداقل یک تخت بیمارستان  ویک پرستار در کنار آن در کابین  این آسانسور جایگزیند. و نیز به دلیل ابعاد بزرگ و نوع  استفاده ی خاص این نوع از آسانسور ها باید استاندارد های معین و مشخصی را هم در ابعاد و هم در سیستم موتور خانه ای رعایت نماید. در  آسانسورهای بیمارستانی ، بهتر است دقت شود که دیواره ها به گونه ای انتخاب شوند که امکان تجمع آلودگی ها وجود نداشته باشد و کف و دیواره ها به راحتی قابل استریل کردن باشند. ضروری است آسانسور ها در این اماکن برای جابجایی بیماران، لوازم و تجهیزات پزشکی بسیار آرام و نرم حرکت نمایند.

آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی با توجه به استفاده خاصی که دارد جهت جابجایی بیمار و تخت های بیمارستانی، هم از نظر ابعاد و هم از نظر نوع سیستم موتورخانه باید دارای استانداردی مشخص باشد. آسانسورهای بیمارستانی از نظر ابعاد باید جای کافی جهت قرار گرفتن حداقل یک تخت بیمارستانی و پرستار را داخل خود داشته باشد. در صورتی که نیاز به چندین دستگاه آسانسور برای بیمارستان و یا درمانگاه خود میخواهید، میتوانید با تماس با کارشناسان و متخصصان شرکت نوین گستر برج مشاوره رایگان برای شرایط نصب و هزینه آن و یا همچنین هر گونه خدمات تعمیر ، سرویس و نگه داری برخوردار شوید.