خدمات آسانسور

اکتبر 21, 2019

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش ارائه خدمات دوره ای گارانتی به مدت يک سال (قطعات ) ارائه خدمات سرويس و پشتیبانی به مدت […]
اکتبر 21, 2019

بازسازی آسانسور

بازسازی آسانسور بازسازی آسانسور یکی از مهم ترين و با اهميت ترين بخش ها می باشد . شرکت مهندسی نوين گستر برج بخشی مجزا راه اندازی […]
اکتبر 21, 2019

سرويس و نگهداری آسانسور

سرويس و نگهداری آسانسور شرکت مهندسی نوين گستر برج پس از اخذ گواهی استاندارد با ثبت قرارداد رسمی ، خدمات سرويس و نگهداری آسانسورهاي مسکونی تجاری […]
اکتبر 21, 2019

تعمیرات موتور آسانسور

تعمیرات موتور آسانسور متخصصين در زمينه آسانسور بر اين باورند که مراحل فرآيند تعمیرات آسانسور همانند نصب آن دارای پیچیدگی و گستردگی می باشد و نياز […]