موتور آسانسور

اکتبر 19, 2019

موتور گيرلس

موتور گيرلس موتور گیرلس امروزه با کمک تکنیکهای بازخورد و فناوری های الکترونیکی، حرکت مناسب آسانسور و دقت در تراز طبقه را برای اکثر  موتور الکتریکی […]
اکتبر 19, 2019

موتور گيربکس

موتور گيربکس گيربکس چيست ؟ در شروع بهتر است توضيح دهيم که کيربگس چيست و چرا ما به کيربگس نياز داريم گيربکس چيست؟: گيربکس ماشيني است […]