اکتبر 18, 2019

آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی از آسانسور بیمارستانی در مراکز درمانی و مراکز نگهداری از سالمندان و معلولین استفاده می‌گردد. ابعاد کابین آسانسور بیمارستانی با توجه به نیاز طراحی […]