اکتبر 19, 2019

تابلو فرمان VVVF

تابلو فرمان VVVF تابلو فرمان VVVF دارای یک سیستم کنترل کننده پیشرفته بنام درایو است و این درایو باعث می شود که حرکت کابین آسانسور بصورتی […]