اکتبر 18, 2019

رمپ برقی

رمپ برقی رمپ برقی در واقع گونه‌ای نقاله جابجایی است. وسیله ای برای انتقال افراد در سطوح هم تراز و یا با اختلاف ارتفاع کم که در […]