اکتبر 18, 2019

آسانسور باربر

آسانسور باربر در بسیاری از ساختمانها خلأ وجود آسانسورهای باربر بسیار محسوس است. در اینگونه بناها معمولاً به علت ملاحظات زیربنا تنها به تأمین آسانسورهای مسافربر […]