اکتبر 19, 2019

درب اتوماتيک آسانسور

درب اتوماتيک آسانسور در مدل سانترال درب اتوماتيک آسانسور دو قسمت درب به طور همزمان به هم نزدیک و یا از هم فاصله می گیرند. باز و بسته […]