اکتبر 18, 2019

آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی از آسانسور بیمارستانی در مراکز درمانی و مراکز نگهداری از سالمندان و معلولین استفاده می‌گردد. ابعاد کابین آسانسور بیمارستانی با توجه به نیاز طراحی […]
اکتبر 18, 2019
آسانسور اداری و تجاری

آسانسور اداری و تجاری

آسانسور اداری و تجاری با توجه به رشد روز افزون مراکز اداری و تجاری در شهرهای بزرگ  و نیاز دسترسی به طبقات مختلف در این نوع […]