اکتبر 22, 2019

قيمت آسانسور

قيمت آسانسور عواملی که بر روی قیمت آسانسور تاثیر می گذارد شامل: نوع آسانسور ، قطعات آسانسور ،  ظرفیت آسانسور، عمر ساختمان می باشد. آسانسور ها […]
اکتبر 18, 2019

آسانسور باربر

آسانسور باربر در بسیاری از ساختمانها خلأ وجود آسانسورهای باربر بسیار محسوس است. در اینگونه بناها معمولاً به علت ملاحظات زیربنا تنها به تأمین آسانسورهای مسافربر […]