اکتبر 19, 2019

موتور گيرلس

موتور گيرلس موتور گیرلس امروزه با کمک تکنیکهای بازخورد و فناوری های الکترونیکی، حرکت مناسب آسانسور و دقت در تراز طبقه را برای اکثر  موتور الکتریکی […]