اکتبر 21, 2019

گيرکردن آسانسور

گيرکردن آسانسور آسانسور یک وسیله‌ است و همه‌ وسیله‌ها روزی با نقص روبه‌رو شده یا خراب می‌شوند. اما این موضوع زمانی مشکل‌آفرین است که این نقص […]