بررسی اجمالی ریل آسانسور

ریل آسانسور در بازار با برند ها و قیمت های متفاوت عرضه می گردد. ریل آسانسور انواع متفاوتی دارد از جمله: مارازی ایتالیا , ریل مونته فرو ایتالیا طرح جدید و قدیم, ریل آسانسور سوپر ساورا اسپانیا, ریل آیگون و فالکون تریکه و هم چنین ریل آسانسور مونته فرو چین. ریل های آسانسور بر اساس ابعاد بال تیر نیز تقسیم می شوند.

طبقه بندی ریل ها بر اساس ریل T۵, T۹, T۴۵, T۱۶ و T۱۲۵ صورت می گیرد. برای سرعت های کم ،ریل های T۵, T۴۵ و برای ریل سرعت بالای حرکتی کابین، ریل های T۹ , T۱۶, T۱۲۵ مناسب می باشد.

وظايف ريل آسانسور هدايت کابين و قاب وزنه تعادل در حرکت عمودی و حداقل (محدود ) کردن حرکات افقى جلوگیری از نوسانات کابين به علت نیروهای خارج از مرکز در اثر جابه جایی نفرات و بار داخل آن توقف و نگه داشتن کابين در هنگام عملکرد مکانيزم ایمنی برای اين منظور ريل آسانسور بايد توان و استحکام لازم را داشته و تحمل نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی و همچنين انحنا و پيچش های ناشی از بار نامتعادل داخل کابين را داشته باشد .

ريل بايد به گونه ای به ساختمان محکم شود که اثرات نامطلوب ناشی از نشست ساختمان يا انقباض بتن به صورت خودکار يا با تنظيم ساده ای قابل جبران باشد .