انواع کابين استيل آسانسور 

در کابین استیل آسانسور دیواره‌ها تمام نوار ها تمام ورق هایی که استفاده شده در کابین از جنس استیل می باشد و تماماً با سقف و زوار ها برابر است در کابین استیل آسانسور معمولا از کفپوش سنگ استفاده می شود. انتخاب جنس کابین آسانسور به نوع آسانسور، ظرفیت آسانسور و وزن مجاز کابین آسانسور، قدرت موتور آسانسور، منطقه، روکار بودن یا نبودن آسانسور، در معرض نور خورشیدن بودن و… بستگی دارد. به‌طور مثال، وقتی نور خورشید به کابین آسانسور تابیده می‌شود، به دلیل انعکاس نور نباید از کابين استیل آسانسور استفاده شود .وقتی آسانسور باربری است، بهتر است ، کابین آسانسور استیل کار نشود، چون آسانسور سنگین می‌شود. در مناطق شمالی، بیشتر از استیل نگیر استفاده می‌شود.